headerVHR2

100-jarig jubileum Vereeniging Handelsrecht

De Vereeniging Handelsrecht viert dit jaar haar 100-jarig bestaan! De Vereeniging staat daar in het kader van de jaarvergadering op feestelijke wijze graag samen met haar leden bij stil met een feestelijk programma.

De jaarvergadering en jubileumbijeenkomst vinden plaats op donderdag 13 december 2018 vanaf 14.00 uur in De Rode Hoed te Amsterdam. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum geeft de Vereeniging een jubileumboek uit waarin de acht voornaamste deelgebieden die het handelsrecht bestrijkt aan de orde komen. Voor ieder deelgebied verzorgen een gevestigd auteur en een jong(er) talent een terugblik op de afgelopen 100 jaar en een vooruitblik op wat de toekomst brengen gaat. De lustrumbijeenkomst zal zowel bestaan uit plenaire voordrachten alsook uit breakoutsessies waarin het de bedoeling is om, naar aanleiding van de bijdragen in het jubileumboek, in interactieve (rondetafel)discussies per deelgebied de prioriteiten voor een wetgevingsagenda voor de toekomst te bepalen.

Meer informatie en aanmelden


VEREENIGING "HANDELSRECHT"

Opgericht op 16 april 1918

Uit de statuten:
De Vereeniging Handelsrecht heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het handelsrecht en andere gedeelten van het recht, die voor het economisch leven van belang zijn, alsmede het bevorderen van een wetgeving welke op die terreinen aan de eisen der samenleving voldoen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het uitgeven en verspreiden van geschriften, het uitschrijven van prijsvragen, het richten van vertogen tot de overheid en voorts door alle andere wettige middelen welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Overzicht gepubliceerde preadviezen